piknik podlaski

Strona Główna / Kontakt

 

Imprezy Integracyjne

Imprezy Integracyjne

W dobie dzisiejszej konkurencyjności rynku, poziomu usług i różnorodności ofert, wewnętrzna sytuacja firmy odgrywa ogromną rolę.
Determinuje ją wiele czynników. I tak na przykład współpraca i stosunki między pracodawcą a pracownikiem stanowią ważny czynnik wpływający
na efektywność kadry pracowniczej. To, jak się one układają, w dużej mierze zależy od tego, jak zintegrowane jest wewnętrzne środowisko firmy.

Z doświadczenia wiadomo, że na integrację w firmie wpływ mają m.in.:
* identyfikacja z firmą
* przynależność do określonej grupy
* przyjazne, motywujące otoczenie i jego akceptacja
* bezpieczeństwo, zaufanie i pewność kontynuacji pracy w firmie
* współpraca partnerska
* dobra komunikacja interpersonalna wewnątrz środowiska firmy
* lojalność wobec pracodawcy i solidarność w stosunku do współpracowników
* współodpowiedzialność za działanie firmy

W oparciu o powyższe przygotowaliśmy szereg gier zespołowych, grupowych konkurencji sportowych oraz zabaw integracyjnych.
Spotkanie oparte na takim planie ma zapewnić przede wszystkim nawiązanie komunikacji, polepszanie relacji oraz tworzenie więzi w grupie.

Osiągniemy to głównie poprzez:
* integrację w grupie i integrację międzygrupową
* budowanie kontaktów między pracodawcą a pracownikami oraz kontaktów między działami
* wyłonienie liderów
* wymianę doświadczeń
* budowanie zaufania między uczestnikami spotkania
* nastawienie na komunikację i współpracę w ramach wykonywania zadań
* wzmacnianie odpowiedzialności tak za powierzone zadania jak i za kolegów z grupy
* uświadomienie potrzeby i wartości współpracy

Wiele przeżytych podczas spotkania sytuacji pomoże rozwiązać w przyszłości problemy w środowisku pracy. Realizacja wyznaczonych, z pozoru wydających się niemożliwych do wykonania zadań wskaże, że możliwości współpracy w grupie są nieograniczone i nieocenione. A do tego dojdzie jeszcze stwierdzenie, że dla grupy nie ma rzeczy niemożliwych. Wiele przeżytych sytuacji przełoży się na kształtowanie postaw w pracy, wiele zdobytych doświadczeń przyda się
w dniu powszednim a całość będzie miała ogromny wpływ na zacieśnienie więzi w środowisku pracy.


Na imprezę o tym charakterze polecamy szczególnie zabawy integracyjne oraz konkurencje o dużym (pozornie) stopniu trudności.
Nic tak nie jednoczy ludzi, jak wyzwania i trudne sytuacje wymagające zgrania i kreatywności oraz ogólna wesołość.

 
Copyright© Patrol Adventure
 
Treść i inna zawartość strony należy do Patrol Adventure. Kopiowanie bez zgody jest zabronione.